PPH Roland Pałyska
ul. Robotnicza 1, Nowe Grocholice
05-090 Raszyn

+48 603 608 575, +48 601 615 886
tel./fax: (22) 720 07 70

E-mail: palyska@vp.pl