PPH Roland Pałyska
ul. Robotnicza 1, Nowe Grocholice
05-090 Raszyn

kom.: 603 608 575, 601 615 886
tel./fax: (22) 720 07 70

Adres e-mail: palyska@vp.pl